Bảo trì cập nhật phiên bản

11.10.2023

Trở về
 
THÔNG BÁO BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
 
 
Lara xin thông báo game sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật tính năng, cải thiện trải nghiệm game của Thợ Săn được tốt hơn
 
 
 
- Thời gian bảo trì: 09h00 - 11h00 ngày 11/10/2023 (Có thể trễ hoặc sớm hơn dự kiến)
 
- Phạm vi bảo trì: Toàn bộ máy chủ
 
- Nội dung bảo trì:
 
1. Cập nhật phiên bản:
 
- Bổ sung hướng dẫn 1 vài nhiệm vụ chính tuyến.
- Điều chỉnh tỉ lệ Vòng Quay Săn Báu.
- Thêm vật phẩm Chip Kỹ Năng vào tiệm Vàng Khóa.
- Thêm vật phẩm vào tiệm Phỉ Thúy
 
2. Cập nhật sự kiện:
 
- Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 3 mở máy chủ
- Điều chỉnh một số sự kiện tuần 1: Thẻ Tháng, Gói Mua Mỗi Ngày, Mua Liên Tiếp, Mua 0 Đồng.
 
 
 
 
Trang chủ Fanpage Group Telegram